لیست تصویری سرویس های بوکلی

شما با بوکلی کیت می توانید به راحتی سرویس های بوکلی خود را به صورت تصویری نمایش دهید. در زیر انواع روش های نمایش لیست سرویس های بوکلی را می توانید مشاهده کنید. 

سایز دلخواه

کلاس دلخواه

نمایش یک سرویس خاص

مخفی کردن دکمه ها

فیلترهای دلخواه

بدون تصویر و عنوان دلخواه برای دکمه ها