لیست تصویری کارمندان بوکلی

شما با بوکلی کیت خود می توانید به راحتی کارمندان بوکلی خود را به صورت تصویری نمایش دهید. در زیر انواع روش های نمایش لیست کارمندان بوکلی را می توانید مشاهده کنید. 

سایز دلخواه

کلاس دلخواه

بدون دکمه ها

فیلترهای دلخواه

بدون تصویر و عنوان دلخواه برای دکمه ها