فرم تصویری

شما می توانید با استفاده از قابلیت ایجکس فرم، فرم رزرو خود را به صورت تصویری نمایش دهید. برای اینکار می توانید از کد کوتاه  یا ویجت المنتور بوکلی کیت استفاده کنید.